Is speaking as long as possible IMPORTANT?

Ngày đăng : 23-09-2017

Trong IELTS Speaking, chắc hẳn nhiều thí sinh sẽ phải đối mặt với những bộ mặt “không cảm xúc” của các vị giám khảo. Nếu các giám khảo không tỏ thái độ gì với phần thi của các bạn, liệu điều đó có nghĩa là bạn trả lời không tốt hoặc sẽ bị điểm thấp hay không?

Đăng bởi : EHOUSE COFFEE | Ngày cập nhật : 23-09-2017